Subvenció de la Diputació pel manteniment dels camins municipals

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament d’Ullà una subvenció per import de 800,00 Euros, amb destí a finançar part de les despeses en camins municipals que es porten a terme durant el present 2019.

Aquesta subvenció forma part de la convocatòria de Fons de Cooperació Econòmica i Cultural de la Diputació de Girona de l’any 2019.

diputació girona