Subvenció de la Diputació per a l’enllumenat públic i neteja viària

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament d’Ullà una subvenció per import de 58.404,35, amb destí a finançar part de les despeses de manteniment de l’enllumenat públic i neteja viària que es porten a terme durant el present 2019.

Aquesta subvenció forma part de la convocatòria de Fons de Cooperació Econòmica i Cultural de la Diputació de Girona de l’any 2019.

diputació girona