Subvenció de la Diputació per a les activitats culturals

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament d’Ullà una subvenció pe import de 10.306,65 Euros, amb destí a finançar part de les despeses culturals de les diverses activitats que es porten a terme durant el present 2019.

Aquesta subvenció forma part de la convocatòria de Fons de Cooperació Econòmica i Cultural de la Diputació de Girona de l’any 2019

diputació girona