Subvenció de la Diputació per a noves tecnologies

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament d’Ullà una subvenció per un import de 998,72 Euros, amb destí a finançar part de les despeses per a noves tecnologies que es porten a terme durant el present 2019.

Aquesta subvenció forma part de la convocatòria de Fons de Cooperació Econòmica i Cultural de la Diputació de Girona de l’any 2019.

diputació girona