Subvencions Concedides 2021

 • SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER AL FOMENT DE L’ACTIVITAT FÍSICA I L’ESPORT DE LES COMARQUES GIRONINES

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament d’Ullà una subvenció per import de 5.001,00 Euros, en destí a finançar les despeses de l’activitat física i l’esport de les comarques gironines durant l’exercici 2021.

 • SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER LES ACTUACIONS EN EL MARC DE LES OBRES DEL PLA DE BARRIS

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament d’Ullà una subvenció per import de 58.404,35 Euros, en destí a finançar en part les despeses del Pla de Barris que es porten a terme durant el present 2021.

Aquesta subvenció forma part de la convocatòria de Fons de Cooperació Econòmica i Cultural de la Diputació de Girona de l’any 2021

 • SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER A PROJECTES I ACCIOS DE PROMOCIÓ ECONÒMICA. ENTITATS NO ADHERIDES A L’XSLPE

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament d’Ullà una subvenció per import de 2.000,00 euros en destí a finançar part de les despeses per a Projectes i accions de promoció econòmica, viver d’empreses, que es porten a terme durant el present 2021.

 • SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER A LES ACTUACIONS AL NUCLI ANTIC EN EL MARC DE PLA DE BARRIS

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament d’Ullà una subvenció per import  de 55.000,00 Euros, en destí a finançar part de les despeses per a les actuacions al nucli antic en el marc de Pla de Barris que es              porten a terme durant el present 2021.

 • SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER A DESPESES DE CAMINS

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament d’Ullà una subvenció per import  de 800,00 Euros, en destí a finançar part de les despeses per a manteniment de camins  que es porten a terme durant el present 2021.Aquesta subvenció forma part de la convocatoria de Fons de Cooperació Econòmica i Cultural de la Diputació de Girona de l’any 2021.

  • SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER A LES ACTUACIONS AL NUCLI ANTIC EN EL MARC DE PLA DE BARRIS

  La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament d’Ullà una subvenció per import  de 55.000,00 Euros, en destí a finançar part de les despeses per a les actuacions al nucli antic en el marc de Pla de Barris que es porten a terme durant el present 2021.

  • SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER A LES ACTIVITATS CULTURALS

  La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament d’Ullà una subvenció per import  de 10.306,65 Euros, en destí a finançar part de les despeses per a activitats culturals que es porten a terme durant el present 2021.Aquesta subvenció forma part de la convocatòria de Fons de Cooperació Econòmica i Cultural de la Diputació de Girona de l’any 2021.