· Planejaments en tràmit

. Aprovació inicial del document de la Modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística municipal a l’àmbit del PAU6

. Adequació i millora dels carrers del barri de l'Eixample i de les Eres, per a la millora de la mobilitat, la connectivitat i la seguretat del municipi