· Planejaments en tràmit

. Aprovació inicial del document de la Modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística municipal a l’àmbit del PAU6