AJUTS ECONÒMICS INDIVIDUALS DE MENJADOR PER A L’ALUMNAT ESCOLARITZAT A LA COMARCA – CURS 2020/2021

 

 TERMINI ORDINARI DE PRESENTACIÓ

De lʼ1al 19 de juny de 2020 (ambdós inclosos)

 

TRAMITACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

  • Telemàticament

A través de la seu electrònica del Consell Comarcal del Baix Empordà: https://baixemporda.eadministracio.cat

  • Presencialment

(Només per a situacions excepcionals)

En aquest cas caldrà consultar les mesures preventives de seguretat establertes i, si cal, sol·licitar CITA PRÈVIA.

– Oficina dʼAssistència en Matèria de Registre (OAMR) del

Consell Comarcal del Baix Empordà

– Centres docents (només si estan oberts per a aquest tràmit)

– Oficines de Correus de la comarca

Trobareu actualitzat els llocs de presentació al web del Consell Comarcal: https://baixemporda.cat/ca/documentacio.html

 

Consulteu el resum informatiu i les bases d’aquesta convocatòria a: 

https://baixemporda.cat/ca/ensenyament.html

https://www.baixemporda.cat/ca/tramitacio_telematica_de_l_ajut_economic_individual_de_menjador_escolar_curs_2020/2021.html

https://baixemporda.cat/ca/maig_2020_ajuts_economics_individuals_de_menjador_per_a_l_alumnat_escolaritzat_a_la_comarca.html