APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ I SOTERRAMENT DE SERVEIS AL NUCLI HISTÒRIC D’ULLÀ. FASE 2 i 3 DEL PLA DE BARRIS

 

El projecte, té per objecte actuacions de reurbanització dels carrers Muntanya, Santa Caterina, dels Bous, Jeroni Pujol, Sant Antoni, de la Font i les connexions als carrers i places existents, que consisteix en pavimentar de nou tots els carrers, previ actuacions de reparació i substitució de serveis existents, instal·lació de senyalètica, mobiliari urbà i jardineria.

 

Documents relacionats:

 – L’edicte de publicació al BOP

–  Memoria i justificació de preus

– Plànols en estat actual

– Plànols proposta pavimentació

– Ple de condicions i PR i AM

– Plànols proposta serveis