CALENDARI TRIBUTARI

Atesa la situació d’emergència que el país i el món està vivint, i per tal de reduir l’impacte econòmic i la pressió tributària tant dels ciutadans com de les empreses del nostre poble s’han adopta la següent mesura:

D’acord amb el que preveu el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 i concretament:

S’adopta la següent mesura

Posposar, sense fixar nova data, el primer període de recaptació dels tributs locals anunciat al BOP de Girona 469 de 30/01/2020 (el comprès entre l’1 d’abril i l’1 de juny) El nou període s’anunciarà quan es doni per finalitzat l’estat d’alarma.

Pots visulitzar el decret d’alcaldia clicant aquí