CERTIFICAT AUTORESPONSABLE DE DESPLAÇAMENTS

Tal com ens han informat des del Departament d’Interior és obligatori portar el certificat de desplaçament en qualsevol viatge que fem. 
Us recordem que només es permet la mobilitat en els següents casos:
  • Adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessita.
  • Assistència a centre, servei o establiment sanitari
  • Desplaçament al lloc de treball per efectuar la prestació laboral, professional o empresarial.
  • Especifiqueu l’empresa:
  • Retorn al lloc de residència habitual
  • Assistència o atenció a persones grans, menors d’edat, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables
  • Desplaçament a entitat financera o d’assegurança
  • Causa de força major o situació de necessitat (especifiqueu-la

Podeu descargar-vos el certificat clicant aquí