CONFINAMENT NOCTURN – NOVES MESURES PER CONTENIR ELS BROTS COVID-19

Noves mesures de confinament nocturn per contenir els brots de COVID-19 🔴
✅ D’aplicació a Catalunya a partir d’aquesta nit⁣.
▶️ Confinament nocturn⁣
Resten prohibits tots els desplaçaments i la circulació per les vies públiques entre les 22.00 hores i les 06.00 hores.⁣
▶️Excepcions a la mobilitat:⁣
-Assistència sanitària d’urgència.⁣
-Adquisició de productes farmacèutics per raó d’urgència (la més propera al domicili).⁣
-Desplaçament per anar i tornar de treballar, amb el corresponent certificat de l’empresa.⁣
-Desplaçaments de professionals, i personal voluntari acreditat, per fer serveis essencials, sanitaris i socials.⁣
-Cura de persones grans, menors d’edat, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables per motius inajornables (incloent-hi els desplaçaments per necessitats de persones amb trastorns de la conducta, discapacitat o malaltia que requereixin activitat a l’exterior pel seu benestar emocional o de salut amb el corresponent certificat professional).⁣
-Actuació urgent davant d’òrgans judicials.⁣
-Retorn al lloc de residència habitual en cas de viatge.⁣
-Cura d’animals de companyia el temps imprescindible (de les 4 a les 6 hores AM) , amb desplaçament individual proper al domicili.⁣
-Altres causes de força major o altra situació de necessitat justificada.⁣
▶️Horari màxim d’obertura al públic:⁣
⏺Serveis, comerç minorista i restauració, inclosa la prestació de serveis a domicili: 21 hores (es parla d’una possible rectificació fins les 22 h). ⁣
⏺Espais públics a les 21 hores, inclosos els espectacles públics, activitats recreatives i esportives autoritzades.⁣
⏺Les activitats culturals podran finalitzar a les 22 h i es permetrà el retorn dels assistents entre les 22 i les 23 hores.⁣
*La limitació horària no afecta els serveis essencials i d’urgència: sanitaris, sociosanitaris, farmàcies, combustibles, emergències i actuacions judicials.⁣
Porteu el certificat de declaració autoresponsable o qualsevol altre document acreditatiu (mèdic, d’empresa…) que justifiqui el desplaçament per presentar-lo en els controls policials.