DANYS PROVOCATS PER LES INUNDACIONS A ULLÀ

L’Ajuntament d’Ullà estima els danys provocats per les inundacions de la borrasca Grlòria i l’obertura dels pantans de Susqueda i Sau, que van tenir lloc entre els dies 22 i 24 de gener, passat, en més de 600.000 euros, segons ha exposat l’alcalde, Josep López, en el ple de dimecres a la nit.

D’aquesta estimació, la major part fan referència a l’espai públic, amb uns danys valorats en 535.000 euros, mentre l’afectació en l`àmbit privat ronda els 35.000 euros. “Aquest càlcul és aproximat, ja que no hem pogut valorar els danys ocasionats per part de tècnics especialitzats per tal que ens poguessin facilitar un pressupost més exacte”, recorda l’alcalde, Josep López.

A més, a això, encara cal afegir-hi els danys al món de la pagesia, que per ara no s’han pogut valorar. “Encara hi ha espais negats que impedeixen veure amb exactitud la magnitud dels danys ocasionats”, ha afegit l’alcalde, que defensa la necessitat de millorar el desguàs del rec Madral, que passa pel costat del nucli urbà, al riu Ter per evitar les inundacions als camps i la carretera de Verges.

En aquest sentit, López ha recordat que ha tingut la visita del delegat del Govern de la Generalitat a Girona, Pere Vila Fulcarà, i que hi ha hagut una trobada d’alcaldes al Consell Comarcal del Baix Empordà. “Espero que tota aquesta bona voluntat acabi en ajuda”, ha sentenciat l’alcalde, que ha esmentat que les preocupacions pels pagesos són, de més a menys, els recs, els camins i el manteniment.

DANYS EN ESPAI PÚBLIC

Urbana i residus
Danys a infraestructura urbana dins del municipi 10.000,00
Recollida de brossa de voluminosos molls, dipositats pels veïns al voltant dels contenidors i punt organitzat a l’aparcament 8.000,00
Instal•lació de punt de recollida a l’entrada del Pla de d’Ullà per els voluminoses provinents de les barraques de pagès inundades, maquinària hortícola… 6.000,00

Infraestructura i instal•lacions
Restauració dels camins i carreteres del pla totalment inundades 96.000,00
Recuperació de la planta d´aigua potable (totalment inundada) 52.000,00

Estudis o treballs tècnics
Estudi o treball tècnic signat per un tècnic especialitzat en biodiversitat, fauna i flora, per a establir la neteja, poda i recollida selectiva d’espècies vegetals afectades, boscos, alineacions d’arbrat, arbustos, canyissars, al•lòctones, i altres espècies 6.000,00

Senyalètica
Restauració de la senyalètica de la ruta del Ter, camins saludables i senyalètica divulgativa de la flora, fauna i patrimoni del baix Ter al municipi (resclosa, canals de rec, canònica d’Ullà…) 3.500,00

Neteges i desbrossats
Neteja, desbrossat, restauració, recuperació i ampliació de la llera i dels marges del Rec Madral, del Rec del Molí, canalització en trama urbana i petites rieres d’escorrentia 98.000,00
Neteja, desbrossat, restauració i recuperació dels marges, vores i riba del Riu Ter 125.000,00
Neteja selectiva del bosc de ribera, com sauledes, pollancres, àlbers o freixes, més allunyats de la riba (espai de l’ACA a realitzar per altres administracions) (…)

Restauració de patrimoni fluvial
Restauració de les comportes de la resclosa, la comporta del riu Ter i les dues comportes del rec del Molí; restauració de les dues reixes de protecció al ciutadà de les comportes del rec del molí; restauració de la tanca del reg del Molí i la tanca de la resclosa; restauració de la tanca just abans i just després de la resclosa, i restauració de l’esvoranc on hi havia l’antiga font de la resclosa 85.000,00

Gestió de cabals i avisos d’inundació
Instal•lació de sensors de nivell i cabal de l’aigua per a la gestió regulada en cas d’inundació, a la resclosa, al rec Madral, al rec del Molí, al rec del Ter Vell i el seu paral•lel, almenys en dos punts a cadascun dels recs 25.000,00

Plantació de vegetació, filats i tanques
Recuperació de l’arbrat del veremador (Àrea de lleure del riu Ter), accés d’antigues embarcacions i pesca al riu Ter, i petit pont del rec d’accés al veremador 3.500,00
Restauració i/o substitució de les tanques de filat cinegètic i pal de fusta tot al llarg del camí de la Mota del Riu Ter 12.000,00
Recuperació de l’aparcament de la rodona d’Ullà que va quedar inundat 3.000,00
Recuperació de la vegetació de la rodona d’Ullà, el camí d’accés al poble i les jardineres i vores afectades 4.000,00

Total estimat ESPAI PÚBLIC 537.000,00

DANYS A PARTICULARS
Danys a infraestructures de particulars (barraques, marges i tanques) 28.000,00
Danys a veïns que no tenen assegurança 30.000,00
Total estimat PRIVATS 58.000,00

TOTAL ESTIMAT MUNICIPI D’ULLÀ 595.000,00