ENLLUMENAT PÚBLIC ZONA URBANITZACIÓ LES ERES

La setmana passada us informàvem que vàrem rebre diferents queixes de veïns de la zona del Carrer Pere Vidal i Carrer Estudis en relació amb l’enllumenat públic que feia dies que anava i venia la llum , us podem informar que el dilluns els operaris varen trobar el problema. Un cable que enllaçava dues lluminàries estava malmès i amb la humitat feia saltar el diferencial del quadre general, aquest cable ha estat substituït per un de nou i ara sembla ser que tot funciona correctament.

Agraïm la vostra col·laboració i animem a tothom que vegi alguna anomalia en el nostre municipi ho informi l’ajuntament.