INICI DE LES OBRES D’IMPULSIÓ DE RESIDUALS DEL NUCLI OEST D’ULLÀ

A partir del proper 4 de maig està previst l’inici gradual de les obres d’impulsió de residuals del nucli oest d’Ullà.
Concretament es preveu afectació als carrers de la Font i Travessia de la Font , fins al carrer Major.
Es preveuen talls de carrer amb interrupció total de la circulació durant la major part de l’obra.
Es faran rases, pous i obres d’urbanització corresponents per tal d’intal.lar el clavegueram als carrers indicats.
La durada total de les obres s’estima en TRES mesos