JUNTA CENTRAL D’USUARIS D’AIGÜES DEL BAIX TER

El passat 29 d’abril es va celebrar una reunió virtual de la junta central d’usuaris d’Aigües del Baix Ter on hi van participar els membres de la junta de govern de l’ens, tècnics, alcaldes i regidors dels municipis més afectats.

Intervenció alcalde d’Ullà

L’alcalde d’Ullà , Josep López va fer una intervenció per exposar la problemàtica d’Ullà davant les dues inundacions d’aquests últims tres mesos i les actuacions que s’estan portant a terme per tal de retornar la normalitat al pla en la mesura del possible.

A causa de les pluges i al desbordament del Riu Ter els camps i camins del pla han quedat inundats igualment que la carretera C31 direcció Verges i el camí vell de Bellcaire, actualment s’està fent una valoració dels danys ocasionats, es demana una actuació com més aviat millor per tal d’evitar una tercera inundació. Ha arribat el moment d’actuar, no es pot esperar més.

Els principals problemes d’Ullà són

  1. El Reg Madral d’uns 3 km de recorregut travessa tot el municipi recollint l’aigua de la Vall de Santa Caterina i l’aigua d’escorro del Montgrí però és un reg molt pla i això  provoca que  l’aigua hi circuli molt lentament i no desaigüi bé i acabant desbordant l’aigua als camps que l’envolten.
  2. La Carretera  C31 direcció Verges en alguns punts el seu nivell és més baix que els camps que l’envolten i això provoca que quan plou quedi inundada, quedant l’accés a Ullà tallat.

Per tal de solucionar-ho es planteja:

  1. Modificar i ampliar el traçat del Reg Madral en alguns punts; zona de ponts i des de la trama urbana fina a Bellcaire creiem que és molt pla i hauria de ser més ample per tal de poder recollir tota l’aigua de la Vall de Santa Caterina.
  2. Per tal d’evitar l’entrada d’aigua des del riu Ter al Reg Madral instal.lar algun element que ho eviti en situacions d’alerta.
  3. Treure la comporta que hi ha actualment que és d’uns 180cm d’amplada i fer un sobreeixidor  que sempre mantingui el cabal de l’aigua a través del Reg del Molí de Torroella, de tal manera que quan plogui l’aigua salti per sobre i vagi al riu.
  4. Augmentar i reforçar  la mota del riu Ter en el seu pas per Canet de la Tallada.
  5. Es reclama la millora de la carretera C31 que va d’Ullà a Verges inclosa dins del Pla de millora de les carreteres del Baix Empordà per la qual hi ha destinats vint milions d’euros.

 

El document es planteja com un pla integral d’actuacions de millora i gestió de les infraestructures. Recollirà diferents àmbits d’intervenció en els que cal actuar per posar fi a les inundacions: millores en la xarxa viària; prevenció i millora de la gestió d’avingudes  del Ter i del Daró; millora de les infraestructures de drenatge de la plana agrícola; millora de la gestió de les emergències hídriques; compensació als particulars i millora de la gestió dels embassaments.

 

El document es presentarà al conseller de Territori i Sostenibilitat, el Sr. Damià Calvet.

El president de la Junta Central d’Aigües és el Sr Jordi Colomí qui assegura que serà molt ferm en la defensa del territori perquè afecta no només les activitats econòmiques sinó la seguretat de les persones i no es pot permetre, ha arribat el moment d’actuar, no es pot esperar més.

La junta central d’usuaris d’aigües del Baix Ter (JCUABT) representarà el territori davant de la Generalitat en la seva reivindicació per tal d’acabar amb les inundacions. La junta està recollint el malestar de les administracions locals, de diferents sectors econòmics i de la ciutadania derivat d’una situació que s’ha vist repetida en només tres mesos i que es tem que pugui repetir-se en un futur.