JUNTA DE GOVERN 28 de novembre

Es convoca  Sessió Ordinària de Junta de Regidors de l’Ajuntament, el 28 de novembre de 2022 a les 19:00 hores a la Sala de Juntes per tractar els assumptes que s’indiquen a continuació ;

ORDRE DEL DIA:
1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió de la Junta de regidories delegades
2.- Acceptació de la subvenció del Departament d’Interior i del Servei Català de Trànsit per a millores de seguretat viària.
3.- Inici del projecte per la Fundacion Biodiversidad F.S.P. per accions destinades a fomentar i restaurar els ecosistemes fluvials.
4.- Estudi i preparació per la licitació de la concessió de l’aigua de boca per al municipi d’Ullà.
5.- Contractació d’un operari per cobrir les necessitats de baixes i vacances del personal de la brigada municipal.
6.- Implantació del primer Cicle d’Eduació Infantil a les escoles rurals.
7.- Restauracio i obres de la Plaça de la Font.
8.- Assumptes urgents.
9.- Precs i preguntes