MESURES EXTRAORDINÀRIES PER AUTÒNOMS/ES I PIMES

Segons el Real Decret 8/2020 del 17 de març sobre les mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del Covid-19 s’han pres les següents mesures per autònoms i Pimes:
Mesures de finançament
 Línia d’avals del Ministeri d’Afers Econòmics de 100.000 milions d’euros.
 Ampliació de les línies de l’ICO en 10.000 milions d’euros.
 Mesures de cobertura asseguradora dels crèdits de circulant necessaris per a les companyies exportadores.

Mesures per autònoms
 Flexibilització de l’accés al cessament d’activitat perquè els autònoms puguin cobrar amb rapidesa una prestació en cas de dificultat econòmica.
 Creació d’una línia d’avals per a pal·liar els efectes del Covid-19.
 Ampliació del límit d’endeutament net de l’ICO.

Mesures d’àmbit laboral
 Els treballadors assalariats poden adaptar o reduir la seva jornada de treball, fins i tot fins a un 100% per fer front a les necessitats de conciliació i cura.
 S’estableix el teletreball com a mesura de flexibilitat principal, quan les circumstàncies ho permetin.
 Es promouen els ajustaments temporals de plantilla a través de la flexibilització dels ERTOs, que causats per la crisi del coronavirus seran considerats de força major i els treballadors tindran dret a la prestació contributiva i no els computarà a efectes de cobrament posterior.
 En cas d’ERTO, s’exonerarà l’empresa de l’aportació empresarial de les quotes de la Seguretat Social
Font d’informació: www.pimec.org
Per més informació: https://www.pimec.org/ca/institucio/actualitat/noticies/mesures-financamentdel-govern-central-recollides-al-reial-decret
PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA PER CESSAMENT D’ACTIVITAT
D’altra banda, el Govern espanyol ha aprovat aquesta nova prestació per treballadors i treballadores  per compte pròpia amb l’objectiu de pal·liar els efectes negatius sobre els seus negocis derivats de la pandèmia del COVID-19.
La prestació la pot sol·licitar qualsevol treballador autònom que com a resultat de l’estat d’alarma ha hagut de tancar el negoci o la seva facturació ha caigut aquest mes un 75% comparat amb la mitja mensual del semestre anterior.
Aquesta prestació es pot sol·licitar des del 18 de març pel cas dels negocis que s’han vist obligatsa tancar i en el cas dels autònoms que han vist reduïda la seva facturació un 75% des de que disposin de tota la documentació per acreditar la caiguda d’ingressos.
La prestació durarà un mes, amb possibilitat d’ampliació fins l’últim dia del mes en el que finalitzi l’estat d’alarma, en el supòsit que aquest es prorrogui i tingui una duració superior a un mes.
A nivell econòmic la prestació equival al 70% de la base reguladora, pel cas d’haver cotitzat com a mínim 12 mesos. Pel treballadors autònoms que han cotitzat menys temps, serà el 70% de la base mínima de cotització del col·lectiu al que pertanyi el treballador.
Font de la informació: Secretaria d’estat de la Seguretat Social
Per més informació: https://revista.seg-social.es/2020/03/18/once-preguntas-y-respuestas-sobrela-nueva-prestacion-extraordinaria-para-autonomos/
PREGUNTES FREQÜENTS RELACIONATS AMB MESURES PER AUTÒNOMS I PIMES (UGT CATALUNYA):

http://www.ugtcatalunya.cat/autonoms/informacio-i-dubtes-davant-el-coronavirus/

AJUDES FINS A 2000€ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PELS TREBALLADORS AUTÒNOMS:
Aquest ajut compta amb un pressupost de 7,5 milions d’euros i preveu beneficiar unes 4.500 persones treballadores autònomes. Es pot sol·licitar a partir d’1 d’abril de 2020.

https://treball.gencat.cat/ca/ambits/autonom/ci/ajuts-persones-autonomes-afectades-coronavirus/

FINANÇAMENT PER PIMES (INSTITUT CATALÀ DE FINANCES):
L’Institut Català de Finances ha llançat una línia de crèdits ICF AVALIS LIQUIDITAT per cobrir les necessitats de liquiditat de les pimes.
Més informació a: http://www.icf.cat/ca/productes-financers/avals/icf-avalis-liquiditat/


Promoció Econòmica del Consell Comarcal del Baix Empordà
Tel. 972 64 23 10
empresa@baixemporda.