NOVES MESURES RESTRICTIVES A PARTIR DEL 30 D’OCTUBRE

RESUM DE LES RESTRICCIONS PREVISTES A PARTIR DEL 30 D’OCTUBRE PER LA COVID-19

Volem fer una crida a la responsabilitat individual de tots plegats davant la situació complicada que vivim.

Durada prevista de 15 dies
• Mobilitat
Confinament perimetral de tot Catalunya, excepte mobilitat essencial:
o Assistència a serveis sanitaris i socials
o Obligacions laborals, professionals, empresarials, institucionals o legals
o Educació
o Retorn al lloc de residència
o Atenció de persones amb necessitats o vulnerables (gent gran, menors,
dependents, persones amb discapacitat o persones especialment
vulnerables)
o Desplaçament a entitats financeres i d’assegurances o estacions de proveïment en territoris limítrofs
o Actuacions davant dels òrgans públics, judicials o notarials
o Renovació de permisos i documentació oficial, i altres tràmits administratius inajornables
o Realització d’exàmens o proves oficials inajornables
o Causes de força major o situació de necessitat degudament acreditades

• Cap de setmana: confinament municipal. De divendres a les 06.00 h a dilluns a les 06.00 h, excepte mobilitat essencial abans indicada i:
o Visita als cementiris el 31 d’octubre i l’1 de novembre dins la mateixa comarca
o Activitats esportives individuals a l’aire lliure entre municipis limítrofs
o Permís penitenciari
• Sense limitació de la circulació en trànsit (de pas)
• Reunions i sortides del domicili (sense canvis al que és vigent ara)
o Recomanació de limitar les sortides del domicili en la mesura del possible
o Desplaçaments basats en les “bombolles de convivència” o la “bombolla ampliada”
o Reunions de com a màxim 6 persones, excepte bombolles de convivència. La bombolla ampliada ha de ser el més estable possible.
o Prohibició de consumir aliments i begudes en les trobades o reunions en espais públics. S’afegeix l’excepció de les sortides escolars.

• Treball
o Obligació a les empreses de limitar la mobilitat laboral
o Treball a distància – teletreball excepte que no sigui possible
o Si no és possible el teletreball, flexibilitat horària per evitar hores punta
o Evitar la coincidència massiva de persones als espais de treball

• Transport públic: sense canvis

• Serveis i comerç
o Les empreses no poden oferir serveis que impliquin un contacte personal proper, tret que sigui un servei essencial, sanitari o sociosanitari, excepte perruqueria per motius higiènics.
o El comerç minorista d’alimentació i productes essencials i de primera necessitat (productes d’alimentació, begudes, productes higiènics, altres productes de primera necessitat, farmàcies, ortopèdies, òptiques i centres
veterinaris), inclosos els establiments en centres comercials, pot romandre obert.
o Comerç minorista no d’alimentació ni essencial, obertura condicionada a:
 que tinguin menys de 800 m2 i limitin l’aforament al 30% de la llicència
 si tenen més de 800 m2 , limitar la superfície a 800 m2 (i al 30% d’aforament adaptat proporcionalment a la superfície de 800 m2 ).
o Centres comercials tancats. Poden obrir les botigues d’alimentació, productes essencials i de primera necessitat i qualsevol que tingui una superfície inferior a 800 m2 i accés directe des del carrer a la botiga i amb aforament limitat al 30%.
o Es permet la venda per telèfon o internet amb recollida al local sempre que s’evitin aglomeracions a l’interior, i amb repartiment a domicili.
o Mercats no sedentaris: aforament limitat al 30%.

Restauració (sense canvis): es manté la suspensió de l’obertura al públic dels serveis de restauració en tot tipus de locals i establiments. Els serveis de restauració es poden continuar prestant exclusivament mitjançant serveis d’entrega a domicili o recollida a l’establiment. El repartiment a domicili s’allarga fins a les 23 h.

 

• Educació, infància i joventut

o Es manté l’activitat presencial als centres docents i de l’ensenyament de règim especial.
o Universitats: ensenyament a distància (sense canvis).
o Suspensió de tot el lleure infantil i les extraescolars, excepte les que es fan mantenint estrictament el grup bombolla de l’aula o les activitats dins del centre en horari lectiu.

• Esport
o Suspensió de tota l’activitat esportiva, excepte l’esport professional
o Tancament de tots els equipaments esportius, excepte els de tecnificació i lligues professionals
o Suspensió de totes les competicions esportives, federades, etc., excepte les lligues nacionals i internacionals

• Altres suspensions i tancaments
o Suspensió de totes les activitats culturals, espectacles i d’oci
o Fires comercials, convencions, congressos, festes majors
o Parcs i fires d’atraccions
o Establiments i equipaments de lleure infantil i d’activitats lúdiques
o Activitats cíviques i comunitàries, excepte els serveis socials essencials
o Joc, casinos i sales de bingo

• Altres limitacions
o Parcs i jardins públics i àrees de joc infantil, fins a les 20 h (sense canvis)
o Arxius, museus, galeries d’art: activitats limitades al 33% de l’aforament (fins
ara, no limitat)
o Biblioteques: només per a préstec de documents reservats
(fins ara, no limitat)
o Cerimònies civils i religioses i culte: aforament limitat al 30% (fins ara, 50%)