PARTICIPA ! Processos de participació ciutadana

Processos de participació ciutadana

Al web de l’Ajuntament accedeix a l’espai de Processos de participació ciutadana, al menú lateral esquerra i fes la teva proposta, el teu comentari o la teva aportació.

 

Els dos processos on pots participar són:

1).- Reglament orgànic municipal.

2).- Bonificacions fiscals en diversos tributs municipals (impost sobre béns immobles i impost sobre construccions instal·lacions i obres).

 

A cadascun dels apartats podràs trobar els documents per informar-te.

Les teves propostes les pots fer arribar al següent correu electrònic: participacio@ajulla.org.

 

 

Data del procés del 20 de Juliol al 20 Agost 2021