Programa de treball i formació MG45 i dona 2021

Programa Treball i Formació regulat per la Resolució EMT/2859/2021, de 17 de setembre, per la qual s’obre la convocatòria de la subvenció, per a l’any 2021, en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació, de les línies MG45 i DONA (SOC-TRFO EELLCS) (ref. BDNS 584707) i l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació (SOC- Treball i Formació).