PROGRAMA INTEGRAL BAIX EMPORDÀ “PROMOU”

Gràcies al projecte “Promou” del consell comarcal, el qual promou la contractació de persones en situació d’atur de llarga durada s’han incorporat a la plantilla de treballadors de l’ajuntament : 2 auxiliars administratius, 2 manobres i 1 oficial de pintor, que treballaran en àmbits com manteniment, jardineria, construcció, agents cívics, consergeria, educació ambiental i administració.

En el Baix Empordà seran un total de 128 persones en risc d’exclusió socials i laboral del Baix Empordà que es beneficiaran d’aquest projecte el qual té l’objectiu de dinamitzar l’entorn social i econòmic del Baix Empordà, mitjançant la contractació de persones amb baixa qualificació professional i en risc d’exclusió social. D’aquesta manera, es millora el grau d’ocupabilitat i de professionalització dels contractats, incrementant així, l’experiència laboral i afavorint la seva requalificació laboral a través d’accions formatives de competències transversals que afavoreixen les opcions d’inserció laborals posteriors.