RECOMANACIONS PER A L’OBERTURA D’ESBABLIMENTS I PETIT COMERÇ

Podran començar a obrir sota algunes restriccions establiments que no superin els 400 metres quadrats sempre amb cita prèvia, un client per treballador i donant preferència horària als majors de 70 anys.

Implementar bones pràctiques a les empreses és l’única manera de prevenir la transmissió i infecció de la Covid-19 tant dels treballadors com dels consumidors.

Per això, i seguint les pautes i recomanacions del Ministeri de Sanitat i la resta d’institucions competents us resumim les principals mesures que s’hauran d’adoptar a partir de demà dilluns 4 de maig en aquells establiments comercials que tornin a iniciar la seva activitat.

Les primeres mesures d’obligat compliment són les mesures generals i higièniques que hem anat aplicant, ja que aquests dies de confinament per a sortir a realitzar les activitats bàsiques permeses; així, serà necessari:

 • Complir amb la distància de seguretat d’entre 1.5 i 2m, tant entre client i treballador com entre treballadors de la mateixa empresa. De fet, en cas de no poder garantir-se aquesta distància s’haurà d’usar mascareta.
 • Neteja constant de les mans amb aigua i sabó i sempre que sigui possible donar també una solució hidroalcohòlica per a aquesta funció.
 • Neteja periòdica dels objectes d’ús personal (cada treballador)
 • Evitar compartir objectes de feina (així com bolígrafs, doblers…). Si s’han de compartir, després desinfectar-los. En aquest sentit, també és recomanable clausurar les fonts o sortidors d’aigua, apostant per a facilitar botelles individuals.
 • Netejar, airejar i desinfectar diàriament les zones comunes
 • Evitar tocar-se els ulls, boca o nas i les salutacions de cortesia que requereixin contacte físic (entre treballadors i també entre clients)
 • Evitar permanent al lloc de treball fora del torn laboral
 • Es recomana també anar amb l’uniforme de treball, si és el cas, des de casa i una vegada acabat el torn rentar-ho dins una bossa, sense manipular-ho i a més de 60º.
 • S’evitaran sempre que sigui possible les sales de descans o comuns. Si no és possible, s’hauran de seguir les normes de seguretat establertes (aforament reduït, renovació d’aire…)
 • Es recomana mantenir la temperatura interior entre 23 i 26ºC exceptuant aquells que requereixin un altre tipus de temperatura (carnisseries, floristeries, etc)
 • Instal·lar papereres amb tapa i pedal i doble borsa.
 • Ventilació periòdica, de manera constant i de forma diària i instal·lació de sistemes d’ozonització de l’aire en les instal·lacions que ho admetin.

A part d’aquestes mesures generals, també se n’han definit d’altres més específiques pels empresaris en les que destaquen fer controls de temperatura, facilitar informació i materials de protecció als treballadors o limitar la coincidència de treballadors en un mateix torn, entre altres. Així mateix, es recomana poder fer el servei a domicili i evitar així que el client vengi a l’establiment en la mesura del possible.

Si ets un treballador i creus que pots tenir Covid o en tens símptomes, no vagis a la feina.