SUBVENCIONS CONCEDIDES PER LA DIPUTACIÓ

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament d’Ullà la següent subvenció :

 

  • SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER A ESTUDIS, PLANS, PROGRAMES I PROJECTES LOCALS EN ÀMBIT DE LES POLÍTIQUES D’HABITATGE

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament d’Ullà una subvenció per import de 3.626,37 Euros en destí a finançar les despeses per a un estudi de les necessitats en habitatge al municipi d’Ullà.

 

  • SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER A TREBALLS DE REHABILITACIÓ DE LA FONT DE LA TRAVESSERA DE LA FONT I EL SEU ENTORN

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament d’Ullà una subvenció per import de 10.000,00 Euros en destí a finançar les despeses per a treballs de rehabilitació de la font de la Travessera de la Font i el seu entorn.