THE PIRINEXUS CHALLENGE – 25 de Setembre

Què és THE CANYON PIRINEXUS CHALLENGE ?

El CLUB ESPORTIU BIKE CATALUNYA està organitzant la sisena edició de THE CANYON PIRINEXUS CHALLENGE (en endavant CPC ) , una activitat de caire popular i amb fons de promoció turística, que en forma de repte personal ciclista, de caràcter cicloturista de resistència, recorre la ruta turística PIRINEXUS en sentit horari.

 

Què, quan i com ?

La Canyon Pirinexus Challenge és un esdeveniment tipus repte personal de resistència on els participants, que hi prenen part individualment o en equips de relleus, intenten cobrir tota la distància de la ruta PIRINEXUS -uns 335 km- en un màxim establert de 18 hores.

La data de celebració serà el proper dissabte dia 25 de setembre, i el lloc de sortida i arribada Girona, en el marc de la fira SEA OTTER EUROPE .

No es tracta ni d’una competició ni d’una prova cicloturista sinó d’una excursió personal on tots els participants han de complir escrupolosament i en tot moment el codi de la circulació, i qualsevol altra normativa que pugui estar en vigor en el transcurs del recorregut que faran.

Els participants segueixen el recorregut establert per mitjà de la senyalització de la ruta PIRINEXUS i amb l’ajuda de la tecnologia GPS. Tan sols es col·loca una mínima senyalització en puntuals indrets de potencial perill o possible confusió, cosa que es fa amb mètodes que no deixen rastre com guix al terra o cartells que es retiren just després de la celebració de

l’activitat.

Malgrat que els participants circulen com un dia qualsevol, si es considera convenient i d’acord amb les autoritats pertinents, l’organització podrà comptar amb dispositius per supervisar encreuaments i altres punts considerats de potencial perill.

De forma general la circulació del trànsit no es veurà interrompuda en cap moment.

El nombre de participants per a aquesta primera edició s’estima entre 100 i 150 persones. Amb tot, cal tenir en compte que cada corredor porta el seu equip de suport, el que significarà que al mateix temps sobre la ruta poden haver-hi unes 40 o 50 persones. Cal fer constar, també, que el diferent nivell de preparació dels participants i sobretot la molt llarga distància del recorregut ocasionaran que a mesura que transcorrin els quilòmetres i el temps, els participants s’aniran separant i estirant donant lloc a un pas força espaiat sense cap tipus d’aglomeració.

Els participants de la P360 seguiran el recorregut de la via verda anomenada Pirinexus (en color vermell en el mapa) i el temps estimat del pas dels participants per a la població de Ullà serà entre la següent franja horària :

 

Hora de pas del primer participant : 14.57 h

Hora de pas de l’últim participant: 19.12 h

A la pàgina web www.thepirinexus360.com es disposa de més informació