US OBLIGATORI DE LA MASCARETA

Es recorda a tota la població que les persones majors de 6 anys estan obligades a l´ús de la mascareta a la via pública, espais a l’aire lliure i en qualsevol esapi tancat d’ús públic i que es trobi obert al públic, amb independència de la distància de seguretat.

Podeu visualitzar el ban clicant aquí