Edictes

Exercici: 2020 Bop: 41-0 Edicte: 1477 AJUNTAMENT D'ULLÀ - Aprovació inicial del projecte d'obres de pavimentació i soterrament de serveis al nucli històric d'Ullà (2a i 3a Fase)
Exercici: 2020 Bop: 41-0 Edicte: 1476 AJUNTAMENT D'ULLÀ - Aprovació de les bases i la convocatòria per proveir el lloc de treball de secretari/ària de classe tercera amb caràcter interí
Exercici: 2020 Bop: 41-0 Edicte: 1431 AJUNTAMENT D'ULLÀ - Modificació del cartipàs municipal 2019-2023
Exercici: 2020 Bop: 15-0 Edicte: 299 AJUNTAMENT D'ULLÀ - Aprovació definitiva pressupost exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 5-0 Edicte: 48 AJUNTAMENT D'ULLÀ - Aprovació inicial de l'adhesió de l'Ajuntament d'Ullà al Consorci de la Costa Brava-Entitat Local de l'Aigua (CCB-ELA)
Exercici: 2019 Bop: 235-0 Edicte: 9678 AJUNTAMENT D'ULLÀ Anunci d'aprovació inicial del pressupost general per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 220-0 Edicte: 8929 AJUNTAMENT D'ULLÀ Anunci referent al cartipàs 2019-2023
Exercici: 2019 Bop: 176-0 Edicte: 7091 AJUNTAMENT D'ULLÀ Edicte de convocatòria per a la provisió de les places de jutge de pau titular i substitut
Exercici: 2019 Bop: 158-0 Edicte: 6662 AJUNTAMENT D'ULLÀ Edicte d'aprovació inicial d'un projecte
Exercici: 2019 Bop: 157-0 Edicte: 6603 AJUNTAMENT D'ULLÀ Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 1/2019