Edictes

Exercici: 2020 Bop: 204-0 Edicte: 7482 AJUNTAMENT D'ULLÀ - Aprovació de les bases i la convocatòria d'una plaça de peó de la brigada municipal
Exercici: 2020 Bop: 204-0 Edicte: 7464 AJUNTAMENT D'ULLÀ - Aprovació definitiva del projecte d'obres de pavimentació i soterrament de serveis al nucli històric d'Ullà (2a i 3a Fase)
Exercici: 2020 Bop: 179-0 Edicte: 6486 AJUNTAMENT D'ULLÀ - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 175-0 Edicte: 6356 AJUNTAMENT D'ULLÀ - Nomenament de secretari interventor
Exercici: 2020 Bop: 41-0 Edicte: 1477 AJUNTAMENT D'ULLÀ - Aprovació inicial del projecte d'obres de pavimentació i soterrament de serveis al nucli històric d'Ullà (2a i 3a Fase)
Exercici: 2020 Bop: 41-0 Edicte: 1476 AJUNTAMENT D'ULLÀ - Aprovació de les bases i la convocatòria per proveir el lloc de treball de secretari/ària de classe tercera amb caràcter interí
Exercici: 2020 Bop: 41-0 Edicte: 1431 AJUNTAMENT D'ULLÀ - Modificació del cartipàs municipal 2019-2023
Exercici: 2020 Bop: 15-0 Edicte: 299 AJUNTAMENT D'ULLÀ - Aprovació definitiva pressupost exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 5-0 Edicte: 48 AJUNTAMENT D'ULLÀ - Aprovació inicial de l'adhesió de l'Ajuntament d'Ullà al Consorci de la Costa Brava-Entitat Local de l'Aigua (CCB-ELA)
Exercici: 2019 Bop: 235-0 Edicte: 9678 AJUNTAMENT D'ULLÀ Anunci d'aprovació inicial del pressupost general per a l'exercici 2020