Edictes

Exercici: 2019 Bop: 110-0 Edicte: 4512 AJUNTAMENT D'ULLÀ Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 61-0 Edicte: 2202 AJUNTAMENT D'ULLÀ Edicte d'informació pública d'un conveni urbanístic
Exercici: 2019 Bop: 34-0 Edicte: 1071 AJUNTAMENT D'ULLÀ Edicte d'aprovació definitiva del pressupost municipal i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 18-0 Edicte: 384 AJUNTAMENT D'ULLÀ Anunci de concurs públic per a la concessió de l'explotació del bar del centre cívic d'Ullà i licitació
Exercici: 2018 Bop: 244-0 Edicte: 10811 AJUNTAMENT D'ULLÀ Edicte d'informació pública del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 208-0 Edicte: 9188 AJUNTAMENT D'ULLÀ Anunci relatiu a les bases i la convocatòria del concurs oposició lliure per cobrir interinament una plaça d'administratiu/iva
Exercici: 2018 Bop: 208-0 Edicte: 9098 AJUNTAMENT D'ULLÀ Anunci d'aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre béns immobles
Exercici: 2018 Bop: 158-0 Edicte: 7292 AJUNTAMENT D'ULLÀ Edicte d'aprovació definitiva d'un projecte d'obres
Exercici: 2018 Bop: 142-0 Edicte: 6628 AJUNTAMENT D'ULLÀ Anunci relatiu a les bases reguladores que han de regir el procés per cobrir dos llocs de treball de peó de la brigada municipal, amb caràcter temporal i per màxima urgència
Exercici: 2018 Bop: 133-0 Edicte: 6242 AJUNTAMENT D'ULLÀ Anunci d'aprovació de les bases i la convocatòria del concurs oposició lliure per cobrir interinament una plaça d'arquitecte a temps parcial