Edictes

Exercici: 2020 Bop: 15-0 Edicte: 299 AJUNTAMENT D'ULLÀ - Aprovació definitiva pressupost exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 5-0 Edicte: 48 AJUNTAMENT D'ULLÀ - Aprovació inicial de l'adhesió de l'Ajuntament d'Ullà al Consorci de la Costa Brava-Entitat Local de l'Aigua (CCB-ELA)
Exercici: 2019 Bop: 235-0 Edicte: 9678 AJUNTAMENT D'ULLÀ Anunci d'aprovació inicial del pressupost general per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 220-0 Edicte: 8929 AJUNTAMENT D'ULLÀ Anunci referent al cartipàs 2019-2023
Exercici: 2019 Bop: 176-0 Edicte: 7091 AJUNTAMENT D'ULLÀ Edicte de convocatòria per a la provisió de les places de jutge de pau titular i substitut
Exercici: 2019 Bop: 158-0 Edicte: 6662 AJUNTAMENT D'ULLÀ Edicte d'aprovació inicial d'un projecte
Exercici: 2019 Bop: 157-0 Edicte: 6603 AJUNTAMENT D'ULLÀ Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 1/2019
Exercici: 2019 Bop: 135-0 Edicte: 5444 AJUNTAMENT D'ULLÀ Edicte d'exposició pública d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2019 Bop: 110-0 Edicte: 4512 AJUNTAMENT D'ULLÀ Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 61-0 Edicte: 2202 AJUNTAMENT D'ULLÀ Edicte d'informació pública d'un conveni urbanístic