Edictes

Exercici: 2021 Bop: 47-0 Edicte: 1727 CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ - Aprovació d'un conveni d'encàrrec de gestió amb l'Ajuntament d'Ullà
Exercici: 2021 Bop: 36-0 Edicte: 1230 AJUNTAMENT D'ULLÀ - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 6, reguladora de la taxa per l'expedició de documents administratius
Exercici: 2021 Bop: 27-0 Edicte: 822 AJUNTAMENT D'ULLÀ - Aprovació inicial del Codi de conducta dels alts càrrecs
Exercici: 2021 Bop: 26-0 Edicte: 767 AJUNTAMENT D'ULLÀ - Aprovació definitiva del Reglament del Butlletí Informatiu d'Ullà (BIU)
Exercici: 2021 Bop: 8-0 Edicte: 44 AJUNTAMENT D'ULLÀ - Aprovació definitiva del pressupost per a l'exercici 2021, les bases d'execució i la plantilla de personal
Exercici: 2020 Bop: 234-0 Edicte: 8984 AJUNTAMENT D'ULLÀ - Aprovació inicial del Reglament del Butlletí Informatiu d'Ullà
Exercici: 2020 Bop: 230-0 Edicte: 8980 AJUNTAMENT D'ULLÀ - Aprovació inicial del pressupost, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 225-0 Edicte: 8672 AJUNTAMENT D'ULLÀ - Informació pública de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 6, reguladora de la taxa per expedició de documents administratius
Exercici: 2020 Bop: 215-0 Edicte: 8006 AJUNTAMENT D'ULLÀ - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 2/2020
Exercici: 2020 Bop: 204-0 Edicte: 7482 AJUNTAMENT D'ULLÀ - Aprovació de les bases i la convocatòria d'una plaça de peó de la brigada municipal