Edictes

Exercici: 2019 Bop: 176-0 Edicte: 7091 AJUNTAMENT D'ULLÀ Edicte de convocatòria per a la provisió de les places de jutge de pau titular i substitut
Exercici: 2019 Bop: 158-0 Edicte: 6662 AJUNTAMENT D'ULLÀ Edicte d'aprovació inicial d'un projecte
Exercici: 2019 Bop: 157-0 Edicte: 6603 AJUNTAMENT D'ULLÀ Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 1/2019
Exercici: 2019 Bop: 135-0 Edicte: 5444 AJUNTAMENT D'ULLÀ Edicte d'exposició pública d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2019 Bop: 110-0 Edicte: 4512 AJUNTAMENT D'ULLÀ Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 61-0 Edicte: 2202 AJUNTAMENT D'ULLÀ Edicte d'informació pública d'un conveni urbanístic
Exercici: 2019 Bop: 34-0 Edicte: 1071 AJUNTAMENT D'ULLÀ Edicte d'aprovació definitiva del pressupost municipal i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 18-0 Edicte: 384 AJUNTAMENT D'ULLÀ Anunci de concurs públic per a la concessió de l'explotació del bar del centre cívic d'Ullà i licitació
Exercici: 2018 Bop: 244-0 Edicte: 10811 AJUNTAMENT D'ULLÀ Edicte d'informació pública del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 208-0 Edicte: 9188 AJUNTAMENT D'ULLÀ Anunci relatiu a les bases i la convocatòria del concurs oposició lliure per cobrir interinament una plaça d'administratiu/iva