Subvencions 2020

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER A NOVES TECNOLOGIES

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament d’Ullà una subvenció per un import de 998,72 Euros, en destí a finançar part de les despeses per a noves tecnologies que es porten a terme durant el present 2020.

Aquesta subvenció forma part de la convocatòria de Fons de Cooperació Econòmica i Cultural de la Diputació de Girona de l’any 2020.

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER A LES ACTIVITATS CULTURALS

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament d’Ullà una subvenció per un import de 10.306,65 Euros, en destí a finançar part de les despeses per a activitats culturals  que es porten a terme durant el present 2020.

Aquesta subvenció forma part de la convocatòria de Fons de Cooperació Econòmica i Cultural de la Diputació de Girona de l’any 2020.

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER A DESPESES DE CAMINS

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament d’Ullà una subvenció per un import de 800,00 Euros, en destí a finançar part de les despeses per a manteniment de camins  que es porten a terme durant el present 2020.

Aquesta subvenció forma part de la convocatòria de Fons de Cooperació Econòmica i Cultural de la Diputació de Girona de l’any 2020.

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER A L’ENLLUMENAT PÚBLIC I DESPESA VIARIA

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament d’Ullà una subvenció per un import de 58,404,35 Euros, en destí a finançar part de les despeses de  l’enllumenat públic i neteja viaria  que es porten a terme durant el present 2020.

Aquesta subvenció forma part de la convocatòria de Fons de Cooperació Econòmica i Cultural de la Diputació de Girona de l’any 2020.