Promocions variables

Edictes

13 juliol 2021
Aprovació definitiva de la Relació de Llocs de Treball El Ple de l’Ajuntament, reunit en sessió celebrada el dia 11 de febrer de 2021,
21 abril 2021
El Ple de l'Ajuntament, reunit e sessió extraordinària celebrada el dia 21 d'abril del 2021, va aprovar inicialment l'expedient de modific