Promocions variables

Urbanimse

30 maig 2022
No han estat presentades al·legacions durant el termini d’exposició al públic, respecte de l’acord plenari provisional d’aquest Aju
3 maig 2022
A partir del proper 4 de maig està previst l'inici gradual de les obres d'impulsió de residuals del nucli oest d'Ullà. Concretamen
25 gener 2022
Per acord del Ple municipal de data 14.12.2021 es va acordar expressament: Aprovar  inicialment la modificació puntual del POUM d’Ullà
3 maig 2021
La seu de l’ajuntament d’Ullà estrena des d’avui dilluns un nou emplaçament al centre cívic de l’Eixample, entre el nucli històr
19 octubre 2020
L’Ajuntament d’Ullà defensa millorar la carretera C-31, que passa a tocar el nucli urbà, que no pas la construcció d’una variant pe
11 maig 2022
          L’Oficina d’habitatge del Consell Comarcal dona servei en matèria d'habitat
28 gener 2022
L'Ajuntament d'Ullà ha aprovat finalment les bonificacions fiscals dels impostos sobre béns immobles (IBI) i sobre construccions, instal·
14 juny 2021
L’Ajuntament d’Ullà autoritza la transmissió de la llicència ambiental que va aprovar el 2007 a favor de l’empresa Prebesec SA per
26 novembre 2020
Tal i com teníem previst, des del 30 de novembre de 2020 i fins el mes de març 2021, s’executaran les fases II i III de les obres previs
20 juliol 2020
  El projecte, té per objecte actuacions de reurbanització dels carrers Muntanya, Santa Caterina, dels Bous, Jeroni Pujol, Sant An