Promocions variables

Urbanimse

26 novembre 2020
Tal i com teníem previst, des del 30 de novembre de 2020 i fins el mes de març 2021, s’executaran les fases II i III de les obres previs
20 juliol 2020
  El projecte, té per objecte actuacions de reurbanització dels carrers Muntanya, Santa Caterina, dels Bous, Jeroni Pujol, Sant An
19 octubre 2020
L’Ajuntament d’Ullà defensa millorar la carretera C-31, que passa a tocar el nucli urbà, que no pas la construcció d’una variant pe