Sala Polivalent

S’han realitzat diferents obres de millora i manteniment a la Sala Polivalent, com són la construcció de dos lavabos a l’interior de la sala , on hi havia ubicada la barra del bar i la construcció exterior d’un magatzem que es comunica amb l’interior. Per altre banda s’han revisat totes les portes d’emergencia reparant els desperfectes existents. En el sistema eléctric  s’han substituit els llums centrals per llums de baix consum. També s’han canviat els vidres que estaven trencats i s’han segellat els que es movien per evitar filtracions d’aigua quan plou.

DSC_0004 DSC_0006