Arrenjament de camins

Durant el mes de març s’han dut a terme treballs de manteniment dels camins,marges i regs del pla d’Ullà.

ARRENJAMENT DE CAMINS